Det er ikke bare  hvordan man leser en tekst som påvirker læringsutbyttet. En fersk amerikansk studie viser at hva vi leser om også har noe å si for hvor mye vi forstår av teksten.

Mer enn 300 unge voksne deltok i studien, og forskerne sammenlignet hvordan testpersonene prosesserte informasjon de leste på dataskjerm og på printet papir.

Ifølge studiet hadde testpersonene vanskeligere for å forstå abstrakt informasjon lest på skjerm enn på papir, mens konkret informasjon var lettere å få med seg når det ble lest på skjerm.

Les også: Derfor bør du unngå åpne wi-fi-nettverk

Enkelt fortalt betyr dette at konkret informasjon, slik som nyhetshendelser eller rene faktaopplysninger, egner seg best til å lese digitalt – og mer krevende tekster som går inn på hvorfor eller hvordan noe har skjedd, er bedre å lese på papir.

– Smarttelefoner er gode devicer for å sjekke raske, konkrete fakta, slik som en skuespillers navn eller en restaurant en vil teste ut. Men de egner seg nok ikke like godt til å hjelpe oss med å huske større begreper, konkluderte Mary Flanagan, en av professorene bak undersøkelsen, ifølge ABC News.

Norsk studie: Ulik forståelse av tekster på papir og skjerm

I en norsk studie fra 2013, som ble utført ved Lesesenteret ved Universitetet i Stavanger, konkluderte forskerne med at elever som leste tekster som PDF på PC-skjerm hadde dårligere forståelse for tekstene enn dem som hadde lest tekstene på papir.

Ifølge studien kan det at vi blar og at teksten «står stille» når vi leser på papir, mens vi klikker og scroller når vi leser på skjerm, ha innvirkning på både innlevelse og oppmerksomhet.

De 72 tiendeklasse-elevene som deltok i undersøkelsen ble delt inn i to grupper. Mens den ene gruppen leste to tekster som PDF på PC, leste den andre gruppen de samme tekstene på papir.

– Deretter ble elevenes forståelse av tekstene målt ved at elevene måtte svare på spørsmål om dem, sier professor Anne Mangen, som utførte studien sammen med kollegaene Bente Walgermo og Kolbjørn Brønnick.

Les også: De enkle grepene som gjør deg til en bedre student

Papir tegner et mentalt kart

En av forklaringene på at digitale og analoge tekster forstås ulikt, kan ifølge studien være at tekst på papir er enklere å få oversikt over.

Man får en mer direkte og sanselig opplevelse når en leser på papir, siden man raskt kan bla frem og tilbake i teksten, og fordi en enkelt ser hvor teksten begynner og slutter.

Leser en derimot på skjerm får man ikke den samme opplevelsen. Selv om man kan scrolle i en PDF-fil, er det vanskeligere å anslå lengden på teksten.

Den fysiske opplevelsen som en får ved å holde og bla i en papirtekst hjelper oss å danne et mentalt kart, et oversiktsbilde av teksten, noe som gjør jobben med å lese enklere. Dette oversiktsbildet er ifølge studien særlig viktig når man leser lange tekster.

– En annen sannsynlig forklaring på at elevene som hadde lest på PC skåret dårligere enn dem som hadde lest på papir, kan skyldes at PC-gruppa måtte skifte mellom to vinduer på PC-en – ett vindu med tekst og et annet med spørsmålene. Papirgruppa hadde enkelt tilgang til teksten på papir mens de svarte på spørsmålene på PC, mens PC-leserne derimot kan ha opplevd kognitiv overbelastning som følge av at de måtte bytte fram og tilbake mellom tekst-vinduet og oppgavevinduet, forklarer Mangen til Smart.

På PC-jakt? Her er IT-ekspertenes råd til riktig student-PC

Annonse

Komplett Club

Få 100 kr i velkomstgave! Bli medlem i vår nye kundeklubb og få poeng når du handler på Komplett.no. Poengene gir deg tilgang til ulike typer fordeler som rabatter, fri frakt og muligheten til å bli VIP-medlem. Medlemskapet er gratis.